Jämställdhet Till Varje Pris

Jämställdhet.Att båda könen har lika mycket rätt till saker i samhället och livet.Att ingen gynnas mer än de andra.Dock tycker jag att denna trend har gått över styr.Kvinnans rätt och synlighet.Visst jag vet att kvinnan har i alla tider varit nedtryckt av maktgalna män och varit uteslutna på många vis.Visst att jag är för lika lön samma samma chans till jobb.Men tanken på exempelvis att det ska sitta lika mycket kvinnliga som manliga i en styrelse låter bra på pappret men om dessa kvinnor är lämpliga eller har vad som krävs verkar inte vara lika noga.Denna typ av mentalitet finns på många arbetsplatser.Likaväl som manligt dominerande yrken så finns det kvinnodominerade yrken.Att en man ska slå sig in i exempelvis förskolan är inte det lättaste.
 
Efter rubriker om mannen som utförde sexuella övergrepp nyligen via förskolan han praktiserade på så har debatten haglat fram att män har inte i förskolan att göra för att det ses som ett hot sexuellt.Vad är detta för vasinnigt påhopp? Kvinnliga förskolelärare kan minst likaväl ge sig på ett barn om det så ville.Förhastade slutsatser verkar alltid ha legat i tiden i just denna debatt.Just i dessa situationer så tycker jag att man ibland fördummar män.Att de inte skulle klara av den typen av arbete utan ska fokusera på andra yrken.Är det något som behövs i svensk förskola så är det både kvinnliga och manliga förebilder.Samma med föräldraledighet ska båda föräldrar ha lika mycket rätt att vara hemma med barnen.Men också att man som par själv får bestämma hur de löser sin vardag utan att bli kallad stereotyp eller bakåtsträvare.Många saker där jämställdheten spelar in men man ska också vara försiktig med åt vilket håll det lutar.Så det inte går ut över männen alldeles för mycket heller.Jämn balans ger ett balanserat samhälle.
Barn - För och nackdelar - Glädje - Hem - Hjärta - Känslor - Ledighet - Nyhetsreflektering - Omgivning - Sunt Förnuft - Vardagsbetraktelser - bra bloggämne - jämställdhet - människor - öppet sinne
Eva

Jag tänker att jämlikhet inte är att kvinnor ska få det bättre utan att det gäller alla. Detta med styrelserna kan jag känna mig mycket kluven inför. Samtidigt minns jag när den första kvinnliga polisen kom och även när kvinnliga präster var något mycket märkligt. Kanske behövs ett tvång i början för att vi människor ska tänka om?

Svar: Det är sant.Som alltid finns det alltid olika vinklar på det.Kan hålla med om att det ibland behövs tvång.dock inte att det ska gå ut över någon annans bekostnad.tack för kommentar!
Ellie

Fredrik

Det finns kvinnor som hindrar pappan att
ta ut en jämställd föräldraledighet pga egoism.

http://www.viforaldrar.se/artiklar/mammorna_hindrar

http://ekuriren.se/jobbpengar/1.2369025-mamma-har-sista-ordet-om-pappas-foraldraledighet

Svar: Såklart det också finns dessa exempel.Dock att synen på föräldraledighet är olika.Men har man en sådan partner så borde man ju fundera också.vissa pappor vill inte och andra vill.men valmöjlighet ska finnas där i alla fall hur man löser det.
Ellie