Ideell Organisation 4

"Läkare Utan Gränser".Startade år 1971 i Paris av läkare och journalister som ville se en förändring och göra skillnad i utsatta länder i världen. En organisation som kommer till undsättning där behoven behövs ute i världen. Vid epidemier, försummelse, sjukdomar som malaria, tuberkulos och hiv/aids. Dessutom rycker personal ut omgående ut i samband med jordbävningar, översvämningar och andra naturkatastrofer. Det som skiljer sig från andra hjälporganisationer är att denna består av två olika beståndsdelar. Den ena lindrar och behandlar de olika typerna av problem och den andra är att man sätter upp en röst mot orättvisorna.
 
Om allt som händer på plats i det olika regionerna som är missförhållanden tex övergrepp mm. Läkare Utan Gränsers arbete har som mål att rädda liv och lindra nöd där behoven är som störst, oavsett vilken politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet de drabbade har. De är neutrala och tar inte ställning i konflikter, oberoende och låter sig inte styras av politiska, ekonomiska eller religiösa intressen. Över 90 procent av deras inkomster världen över kommer från privata givare, inte från statliga organ. Det ger frihet att bedöma var insatser behövs mest och inte styrs av andra intressen. De har egna projekt i över 70 länder runt om i världen. Under ett år skickar de ut ca 2 500 internationella fältarbetare på sammanlagt 6 500 uppdrag. Tillsammans med ca 25 000 lokalt anställda bedriver de vår verksamhet i fält.
 
 
Detta åstadkom organisationen under 2012:
• 8,3 miljoner patientkonsultationer
• 78 500 större operationer
• Vaccinerade 1,6 miljoner barn och vuxna mot sjukdomar
som mässling och hjärnhinneinflammation
• Behandlade över 347 000 patienter för
akut undernäring på kliniker och sjukhus
• Behandlade över 1,6 miljoner människor för malaria
• Gav över 310 000 människor tillgång till hivbehandling
• Assisterade vid mer än 185 000 födslar
• Gav traumavård och psykologiskt stöd till omkring
200 000 människor som upplevt våldsamheter och andra traumatiska händelser
• Försåg hundratusentals människor med över 197 miljoner liter rent vatten
• Behandlade över 10 500 människor som blivit utsatta för sexuellt våld och annan typ av våld
 
Vill du bidra?
Plusgiro: 900603-2
Bankgiro: 900-6032
Läsa mer? http://www.lakareutangranser.se/
ideell verksamhet

Nollning

Nollning. Jag har svårt att sätta mig in i detta fenomen, kanske främst för jag varken gått på dessa skolor eller universitet eller andra ställen som har nollning som standard. Visst att det finns jippon som faktiskt är roliga BÅDE för tidiga elever OCH för de nya eleverna. Men detta som alla andra saker har lätt för att spåra ur och gå från något oskyldig till faktisk förnedring och till och med misshandel som uppmärksammades på Lundsberg. Elever som fortsätter att föra det vidare självklart för att de själva har gått igenom det så måste ju nästa få känna på samma sak. Idioti. Precis som mobbning fast i annan tappning.
 
Traditionen av overaller kan jag köpa eftersom det gör inget ont utan vad jag tycker ser ut som en kul grej. Tillbaka till Lundsberg. Ledningen försökte först tysta ner händelsen som "bus" men de kunde inte komma undan denna gången. Liknelse med boken ondskan fick jag framför mig. Att dessa gamla "ritualer" fortfarande existerar 2013 är ju inget vidare. Vissa på forum snackar om att dessa typer av "inskolning" av nya elever till och med kan förekomma på både högstadier och gymnasium förvånar mig också. Är det nån sorts makt de äldre eleverna behöver visa för att få respekt från dem eller så finns det så mycket mer under ytan. Förbjud dessa typer av nollningar så fort som möjligt och behåll dessa "fredliga" i form av overaller och andra positiva jippon istället. Oavsett studieplats så ska man inte känna rädsla eller ångest när man börjar på nytt. Utbildning ska skänka glädje och nya erfarenheter inte utsatthet. Hade du gått med på allt?
 
"Rolig Nollning med overaller"
" Förnedring.Hade man gått med på detta utanför skolan?"

Vald Sanning

En tanke jag fick häromdagen. Har stött på det ett antal gånger nu. Godtrogna människor. Som är så inställda på att göra rätt i varje läge oavsett vem som säger det. Ett exempel. På tåget. Incheckningsapparaten funkade inte och vi båda hade kontoladdning. Vi satt mittemot varandra. Dem ropade ut i högtalarna att dessa var ur funktion. Och jag sa att ja man behöver ju inte betala extra i alla fall för att deras sytem inte funkar och tanten säger att "Jo kräver dem det så betalar man ju".
 
Man blir ju mörkrädd. Bara för att man får en arbetsuniform på sig så är deras talan lag. Det är det definitvt inte. Jag ska inte behöva betala extra för deras system fallerat. Att man så godtroget accepterar allting förstår jag inte. Det finns och kommer alltid att finnas människor som missbrukar sin position via sitt jobb. Det är fler än vad man tror. Just för att folk är så godtrogna och att man samtidigt kommer lätt undan med det. Logik och sunt förnuft är påväg att försvinna från samhället. Att tro att alla är goda och gör det rätta ska man inte räkna med. Ett annat exempel är Svininfluensa-vaccinet.
 
Samma där."Ja men det kan ju vara bra så riskerar man inte att bli sjuk". Det är ju just det man kan bli pga av det. Biverkningar. Som folk faktiskt fick i olika grad. Diskuterade vidare och frågade ja men vad finns det för information om vaccinet, hur är den testad och är den ens färdigutvecklad? Det kunde denna inte svara på och reflekterade heller inte över det. "Men får man den via jobbet så kan man lika gärna ta den och alla andra gör ju det". Hm. Själv tog jag den inte och jag såg inte mig själv insjukna efter det. Detta ogillar jag hela det här beteendet. Att man fastnar i sitt inrutade liv och tankar. Visst att alla får välja och tycka som det vill det är inte det som är problemet. Men ifrågasätt och läs på innan du tycker saker samt ha ett belägg VARFÖR du tycker så. Annars blir det lätt valda sanningar och fördomar som styr din åsikt. Öppna ögonen och ifrågasätt. Det lönar sig i slutändan. Hur godtrogen är du?