Ideell Organisation 6

 
Den klassiska Majblomman.Som du säkert minns sedan unga år.Man gick runt och sålde dessa små till synes obetydliga dekorationsblommor.Dock att det gör mer skillnad än vad man tror.Att just dessa blommor gör och står upp för att alla barn ska vara med.Ingen ska lämnas åt slumpen. Varje år deltar ca 80.000 barn i åldern 9 -12 år i insamlingen genom att sälja majblommor under två veckor.
 
Majblommans Historia
 
Idén till Majblomman kom från den initiativrika och engagerade fru Beda Hallberg. Beda var verksam inom Göteborgs frivilliga fattigvård under slutet av 1800-talet och vid 1900-talets början. Hon drevs av ett mycket starkt socialt engagemang och hon värnade särskilt om barn och ungdomar. 
 
Sedan 1907 har majblomman sålts på våren varje år i syfte att hjälpa barn som behövt extra stöd. Därmed en av världens äldsta barnhjälpsorganisationer och vi har redan från början värnat om barnens rätt till ett fullgott och värdigt liv. Barnens behov har förändrats över tiden men Majblomman har alltid anpassat sin verksamhet efter de ändamål som varit aktuella och angelägna att stödja. Idag är Majblommans mål att bekämpa barnfattigdom i Sverige. Vår vision är att alla barn skall få vara med!
 

Beda lanserade Majblommans idé i flera länder, men då tuberkulosen som folksjukdom utrotats vid seklets mitt slutade de säljas. Idag finns Majblomman kvar i Sverige, Norge, Finland och Estland.

 
 

1907 bildades Förstamajblommans Riksförbund 
- självskriven ledamot var Beda Hallberg 
1916 såldes 400.000 Förstamajblommor på Cuba 
- blomman för året var en styvmorsviol
1922 spreds idén om majblomman till USA 
1931 blev Beda Hallberg hedersledamot av 
Majblomman Corporation of America
1933 introducerades bilblomman, en större maj-
blomma att fästa på bilens front. 
1998 byter Förstamajblomman namn till Majblomman
2006 sålde 150.000 barn mellan 9 och 12 år 
majblommor för ca 39 miljoner kronor 

2007 firade Majblomman 100 år

2009 drog de sålda blommorna in nästan 50 miljoner kronor.

Internationella blommor lanserades i Finland (1908), Norge & Danmark (1909), i Holland & Belgien (1910), i Ryssland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien & Frankrike (1911), i England & Estland (1912), i Algeriet (1913), på Cuba (1916), i USA (1922),i Indien (1932).

 
Majblommans riksförbund arbetar för att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdomen i Sverige, främst genom konceptet barn hjälper barn. En gång om året i cirka två veckor säljer barn i hela Sverige majblommor.

Pengarna som barnen samlar in används sedan hela året för att dela ut bidrag till enskilda barn som bor i Sverige. Tanken bakom detta koncept är att insamlingen av pengar från försäljning av majblomman ska fungera som ett pedagogiskt verktyg i skolan för att utveckla barns för andra barn i deras närhet. Varje år tar Majblomman fram ett studiematerial för årskurs 4 och 5, för att inspirera lärare att motverka fattigdom i världen.

Majblomman, som byter färg från år till år, har blivit ett samlarobjekt. Enligt chalmersk tradition ska chalmeristen varje år köpa en majblomma för att fästa i tofsen på sin chalmersmössa, så att man ser hur länge man studerat. Tidigare var traditionen att majblomman var blå vart femte år. Den traditionen frångicks dock från och med 2012 eftersom Majblommans riksförbund numera låter barnen vara med och bestämma färgerna.

Jag köpte en majblomma i år, gjorde du?

 

 

Glädje - Känslor - Omgivning - Vardagsbetraktelser - Vänlighet - människor

Ideell Organisation 5

BRIS. Barnens rätt i samhället. Mycket fokus ligger just nu på utländska länder där folk och barn far illa både genom naturkatastrofer, krig och svält. Och det går fram väldigt tydligt att mycket bidrag går just dit. Men vi ska verkligen inte glömma bort vårt egna landsproblem. Därav just barn i vårt samhälle. Att många familjer lever på existensminimum och till och med ännu lägre. Att för många barn så existerar inte julen. Inga julklappar, julgröt eller lussebullar. Att kompisarna får dyra ipads och telefoner som de stolt visar upp när de umgås eller till och med i skolan. Känslan av att vara utanför och känna sig fattig är det inte svårt att sätta sig in i. Och lösningen är ju såklart inte att dessa fattiga barn ska få detsamma. Utan att kunna få en förbättrad situation med små medel. Att kunna få känna julkänsla och ha en bra relation till sin familj. Att barn skyddas från misshandlande föräldrar, alkolism och att bli sedd eller får sina behov prioriterade. Att arbeta aktivt med föräldrar som har en chans att förbättra situationen och inte bli med en gång fråntagna sina barn. Många myndigheter och organisationer behöver ha samma mål och samarbeta mellan varandra. Att lagar inte ska se olika ut eller behandlas olika beroende på var man bor och utifrån ekonomi.
 
Fakta om BRIS:
Ideell organisation för Barnens Rätt i Samhället.
Helt beroende av gåvor från privata och företags välvilja.
Man kan göra skillnad genom deras medlemsorganisation.
För 360 kr/år får du fjolårsrapport och tre övriga tidningar.
Man kan bidra på många olika sätt:Idéella fonder, testamente,
aktiegåva, nallegåva, högtidsgåva, minnesgåva,
skänka en julgåva eller ge bort ett medlemskap.
Även genom autogiro och 90-konto.
Hemsida: http://www.bris.se
Facebook: https://www.facebook.com/BRIS?fref=ts 
 
Det aktuella är just nu i jultider jag kom att tänka på alla dessa barn då just julen är en årstid där barnen står i fokus. De behöver inte vara mycket man kan bidra med för att göra ett barn glad på julafton. Ge ett bidrag idag minsta belopp kan vara ynka 50 kr och upp till högre summor. Tycker du att sveriges barns framtid är viktig, bidra med gott samvete idag!
 
 
Barn - Frivillig organisation - Glädje - Hem - Hjärta - Känslor - Makt - Omgivning - Vänlighet - ideell verksamhet - stressfaktorer

Ideell Organisation 4

"Läkare Utan Gränser".Startade år 1971 i Paris av läkare och journalister som ville se en förändring och göra skillnad i utsatta länder i världen. En organisation som kommer till undsättning där behoven behövs ute i världen. Vid epidemier, försummelse, sjukdomar som malaria, tuberkulos och hiv/aids. Dessutom rycker personal ut omgående ut i samband med jordbävningar, översvämningar och andra naturkatastrofer. Det som skiljer sig från andra hjälporganisationer är att denna består av två olika beståndsdelar. Den ena lindrar och behandlar de olika typerna av problem och den andra är att man sätter upp en röst mot orättvisorna.
 
Om allt som händer på plats i det olika regionerna som är missförhållanden tex övergrepp mm. Läkare Utan Gränsers arbete har som mål att rädda liv och lindra nöd där behoven är som störst, oavsett vilken politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet de drabbade har. De är neutrala och tar inte ställning i konflikter, oberoende och låter sig inte styras av politiska, ekonomiska eller religiösa intressen. Över 90 procent av deras inkomster världen över kommer från privata givare, inte från statliga organ. Det ger frihet att bedöma var insatser behövs mest och inte styrs av andra intressen. De har egna projekt i över 70 länder runt om i världen. Under ett år skickar de ut ca 2 500 internationella fältarbetare på sammanlagt 6 500 uppdrag. Tillsammans med ca 25 000 lokalt anställda bedriver de vår verksamhet i fält.
 
 
Detta åstadkom organisationen under 2012:
• 8,3 miljoner patientkonsultationer
• 78 500 större operationer
• Vaccinerade 1,6 miljoner barn och vuxna mot sjukdomar
som mässling och hjärnhinneinflammation
• Behandlade över 347 000 patienter för
akut undernäring på kliniker och sjukhus
• Behandlade över 1,6 miljoner människor för malaria
• Gav över 310 000 människor tillgång till hivbehandling
• Assisterade vid mer än 185 000 födslar
• Gav traumavård och psykologiskt stöd till omkring
200 000 människor som upplevt våldsamheter och andra traumatiska händelser
• Försåg hundratusentals människor med över 197 miljoner liter rent vatten
• Behandlade över 10 500 människor som blivit utsatta för sexuellt våld och annan typ av våld
 
Vill du bidra?
Plusgiro: 900603-2
Bankgiro: 900-6032
Läsa mer? http://www.lakareutangranser.se/
ideell verksamhet