Jämställdhet Till Varje Pris

Jämställdhet.Att båda könen har lika mycket rätt till saker i samhället och livet.Att ingen gynnas mer än de andra.Dock tycker jag att denna trend har gått över styr.Kvinnans rätt och synlighet.Visst jag vet att kvinnan har i alla tider varit nedtryckt av maktgalna män och varit uteslutna på många vis.Visst att jag är för lika lön samma samma chans till jobb.Men tanken på exempelvis att det ska sitta lika mycket kvinnliga som manliga i en styrelse låter bra på pappret men om dessa kvinnor är lämpliga eller har vad som krävs verkar inte vara lika noga.Denna typ av mentalitet finns på många arbetsplatser.Likaväl som manligt dominerande yrken så finns det kvinnodominerade yrken.Att en man ska slå sig in i exempelvis förskolan är inte det lättaste.
 
Efter rubriker om mannen som utförde sexuella övergrepp nyligen via förskolan han praktiserade på så har debatten haglat fram att män har inte i förskolan att göra för att det ses som ett hot sexuellt.Vad är detta för vasinnigt påhopp? Kvinnliga förskolelärare kan minst likaväl ge sig på ett barn om det så ville.Förhastade slutsatser verkar alltid ha legat i tiden i just denna debatt.Just i dessa situationer så tycker jag att man ibland fördummar män.Att de inte skulle klara av den typen av arbete utan ska fokusera på andra yrken.Är det något som behövs i svensk förskola så är det både kvinnliga och manliga förebilder.Samma med föräldraledighet ska båda föräldrar ha lika mycket rätt att vara hemma med barnen.Men också att man som par själv får bestämma hur de löser sin vardag utan att bli kallad stereotyp eller bakåtsträvare.Många saker där jämställdheten spelar in men man ska också vara försiktig med åt vilket håll det lutar.Så det inte går ut över männen alldeles för mycket heller.Jämn balans ger ett balanserat samhälle.
Barn - För och nackdelar - Glädje - Hem - Hjärta - Känslor - Ledighet - Nyhetsreflektering - Omgivning - Sunt Förnuft - Vardagsbetraktelser - bra bloggämne - jämställdhet - människor - öppet sinne

Du Är Mätt Nu!

Det ser inte så ljust ut för skolan har man erfarat i de flesta medier det senaste.Blir man inte bra behandlad,sätts i särklass av misstag, sätts i stora klasser, eller utsätts för mobbing så finns det nu ännu värre saker.Att bli sexuellt uttnyttjad eller få endast vatten och bröd till mellanmål.Efter alla dessa punkter där skolan brister så kan man endå se allvarligt på en elev som skolkar från skolan genom ett vuxenperspektiv.Men frågan är, hade du viljat gå till deras skola var dag?
 
En sak är säker; Skolan är inte vad den har varit.Den har förändrats.Det har gått utför.Att kommuner fått ett för stort ansvar med en för liten budget, att man kan göra vinster på skolan som ej behöver återinvesteras, större klasser vs mindre lärare.Att bestämma när en elev är mätt.Att leverera närlingsfattig mat till lunch.Det kan vara väldigt stora skillnader mellan bra och dåliga skolor, som inte ens ska behöva förekomma i Sverige 2014.Det ska inte spela någon roll var i landet du bor eller om du lever i en bra eller dålig kommun.Det ska inte vara skillnad på skolgång mellan olika elever.Det ska inte spela någon roll vilka föräldrar du har.Alla ska ha lika förutsättningar till ett bra liv.
 
Skolans betydelse för varje individ från första klass till sista året på gymnasiet har en enorm viktig del för personen du sedan utvecklas till att bli i framtiden.Inte minst vilka dina första förebilder är just genom skolan som startpunkt.Att uppmuntras, puttas i rätt rikting och till och med hitta vad du verkligen vill syssla med både genom arbete men också fritiden.Att det slarvas med en av de viktigaste punkterna för ett bra liv är skrämmande.Har man ett bra liv ser man inte till de som inte har det.Klassiska situationer.Allt kan inte handla om att spara pengar, snarare investera på riktigt för vilket samhälle vi faktiskt vill ha och hur friska vi vill vara.