Du Är Mätt Nu!

Det ser inte så ljust ut för skolan har man erfarat i de flesta medier det senaste.Blir man inte bra behandlad,sätts i särklass av misstag, sätts i stora klasser, eller utsätts för mobbing så finns det nu ännu värre saker.Att bli sexuellt uttnyttjad eller få endast vatten och bröd till mellanmål.Efter alla dessa punkter där skolan brister så kan man endå se allvarligt på en elev som skolkar från skolan genom ett vuxenperspektiv.Men frågan är, hade du viljat gå till deras skola var dag?
 
En sak är säker; Skolan är inte vad den har varit.Den har förändrats.Det har gått utför.Att kommuner fått ett för stort ansvar med en för liten budget, att man kan göra vinster på skolan som ej behöver återinvesteras, större klasser vs mindre lärare.Att bestämma när en elev är mätt.Att leverera närlingsfattig mat till lunch.Det kan vara väldigt stora skillnader mellan bra och dåliga skolor, som inte ens ska behöva förekomma i Sverige 2014.Det ska inte spela någon roll var i landet du bor eller om du lever i en bra eller dålig kommun.Det ska inte vara skillnad på skolgång mellan olika elever.Det ska inte spela någon roll vilka föräldrar du har.Alla ska ha lika förutsättningar till ett bra liv.
 
Skolans betydelse för varje individ från första klass till sista året på gymnasiet har en enorm viktig del för personen du sedan utvecklas till att bli i framtiden.Inte minst vilka dina första förebilder är just genom skolan som startpunkt.Att uppmuntras, puttas i rätt rikting och till och med hitta vad du verkligen vill syssla med både genom arbete men också fritiden.Att det slarvas med en av de viktigaste punkterna för ett bra liv är skrämmande.Har man ett bra liv ser man inte till de som inte har det.Klassiska situationer.Allt kan inte handla om att spara pengar, snarare investera på riktigt för vilket samhälle vi faktiskt vill ha och hur friska vi vill vara.