Makt

Avrättningskulturen i USA.Strängare straff allmänt och dödlig injektion används flitigt. För mig känns det osmakligt. Oavsett vad man gjort. Att nyheten bekräftar att de nu nått 500 personers sträcket. Är det något att skylta med? Min tanke är lite delad egentligen om det här.Visst att har man dödat någon eller flera så kan jag förstå tanken med "Ett öga för ett öga". Men den andra frågan jag ställer mig är att denne som utför "avrättningen" är väl minst lika skyldig till dennes död oavsett vem som ber han att göra det? Att det är en cirkel utan slut. Även denna maktgirighet som pågår var man än är i världen. Och ju högre upp du kommer i hierarkin desto mer är du beredd att göra och offra för den platsen du vill ha. Att man fjäskar som politiker och president inför folket med lovord och fantastiska tal men bakom stängda dörrar pågår en helt annan värld. En hemlig värld där de egentligen går bakom allas rygg. Edward Snowden gjorde något bra och något som inte alls var till hans egen fördel. Får de tag i honom så kommer han aldrig ut igen. Även att de kallar honom spion är också en rolig företeelse. Hade det inte haft att negativt att dölja hade det inte fått lika stor uppmärksamhet. Då hade det bara varit ett av många mål. Men vad jag kan tänka mig så är detta bara toppen på isberget när det gäller USA. Vet inte ens om jag vill veta resten heller om jag ska vara ärlig.Vad betyder makt för dig?
 
Makt - Nyhetsreflektering - Usa - en tanke