Ideell Organisation 6

 
Den klassiska Majblomman.Som du säkert minns sedan unga år.Man gick runt och sålde dessa små till synes obetydliga dekorationsblommor.Dock att det gör mer skillnad än vad man tror.Att just dessa blommor gör och står upp för att alla barn ska vara med.Ingen ska lämnas åt slumpen. Varje år deltar ca 80.000 barn i åldern 9 -12 år i insamlingen genom att sälja majblommor under två veckor.
 
Majblommans Historia
 
Idén till Majblomman kom från den initiativrika och engagerade fru Beda Hallberg. Beda var verksam inom Göteborgs frivilliga fattigvård under slutet av 1800-talet och vid 1900-talets början. Hon drevs av ett mycket starkt socialt engagemang och hon värnade särskilt om barn och ungdomar. 
 
Sedan 1907 har majblomman sålts på våren varje år i syfte att hjälpa barn som behövt extra stöd. Därmed en av världens äldsta barnhjälpsorganisationer och vi har redan från början värnat om barnens rätt till ett fullgott och värdigt liv. Barnens behov har förändrats över tiden men Majblomman har alltid anpassat sin verksamhet efter de ändamål som varit aktuella och angelägna att stödja. Idag är Majblommans mål att bekämpa barnfattigdom i Sverige. Vår vision är att alla barn skall få vara med!
 

Beda lanserade Majblommans idé i flera länder, men då tuberkulosen som folksjukdom utrotats vid seklets mitt slutade de säljas. Idag finns Majblomman kvar i Sverige, Norge, Finland och Estland.

 
 

1907 bildades Förstamajblommans Riksförbund 
- självskriven ledamot var Beda Hallberg 
1916 såldes 400.000 Förstamajblommor på Cuba 
- blomman för året var en styvmorsviol
1922 spreds idén om majblomman till USA 
1931 blev Beda Hallberg hedersledamot av 
Majblomman Corporation of America
1933 introducerades bilblomman, en större maj-
blomma att fästa på bilens front. 
1998 byter Förstamajblomman namn till Majblomman
2006 sålde 150.000 barn mellan 9 och 12 år 
majblommor för ca 39 miljoner kronor 

2007 firade Majblomman 100 år

2009 drog de sålda blommorna in nästan 50 miljoner kronor.

Internationella blommor lanserades i Finland (1908), Norge & Danmark (1909), i Holland & Belgien (1910), i Ryssland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien & Frankrike (1911), i England & Estland (1912), i Algeriet (1913), på Cuba (1916), i USA (1922),i Indien (1932).

 
Majblommans riksförbund arbetar för att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdomen i Sverige, främst genom konceptet barn hjälper barn. En gång om året i cirka två veckor säljer barn i hela Sverige majblommor.

Pengarna som barnen samlar in används sedan hela året för att dela ut bidrag till enskilda barn som bor i Sverige. Tanken bakom detta koncept är att insamlingen av pengar från försäljning av majblomman ska fungera som ett pedagogiskt verktyg i skolan för att utveckla barns för andra barn i deras närhet. Varje år tar Majblomman fram ett studiematerial för årskurs 4 och 5, för att inspirera lärare att motverka fattigdom i världen.

Majblomman, som byter färg från år till år, har blivit ett samlarobjekt. Enligt chalmersk tradition ska chalmeristen varje år köpa en majblomma för att fästa i tofsen på sin chalmersmössa, så att man ser hur länge man studerat. Tidigare var traditionen att majblomman var blå vart femte år. Den traditionen frångicks dock från och med 2012 eftersom Majblommans riksförbund numera låter barnen vara med och bestämma färgerna.

Jag köpte en majblomma i år, gjorde du?

 

 

Glädje - Känslor - Omgivning - Vardagsbetraktelser - Vänlighet - människor