Frustrerad
Is kring min själ

Ihopkrypen och sårbar med taggarna utåt.

Inom min själ är jag fast.

Bortom min kontroll

Frustrationen tar över mig
Vill inte känna