Jämställdhet Till Varje Pris

Jämställdhet.Att båda könen har lika mycket rätt till saker i samhället och livet.Att ingen gynnas mer än de andra.Dock tycker jag att denna trend har gått över styr.Kvinnans rätt och synlighet.Visst jag vet att kvinnan har i alla tider varit nedtryckt av maktgalna män och varit uteslutna på många vis.Visst att jag är för lika lön samma samma chans till jobb.Men tanken på exempelvis att det ska sitta lika mycket kvinnliga som manliga i en styrelse låter bra på pappret men om dessa kvinnor är lämpliga eller har vad som krävs verkar inte vara lika noga.Denna typ av mentalitet finns på många arbetsplatser.Likaväl som manligt dominerande yrken så finns det kvinnodominerade yrken.Att en man ska slå sig in i exempelvis förskolan är inte det lättaste.
 
Efter rubriker om mannen som utförde sexuella övergrepp nyligen via förskolan han praktiserade på så har debatten haglat fram att män har inte i förskolan att göra för att det ses som ett hot sexuellt.Vad är detta för vasinnigt påhopp? Kvinnliga förskolelärare kan minst likaväl ge sig på ett barn om det så ville.Förhastade slutsatser verkar alltid ha legat i tiden i just denna debatt.Just i dessa situationer så tycker jag att man ibland fördummar män.Att de inte skulle klara av den typen av arbete utan ska fokusera på andra yrken.Är det något som behövs i svensk förskola så är det både kvinnliga och manliga förebilder.Samma med föräldraledighet ska båda föräldrar ha lika mycket rätt att vara hemma med barnen.Men också att man som par själv får bestämma hur de löser sin vardag utan att bli kallad stereotyp eller bakåtsträvare.Många saker där jämställdheten spelar in men man ska också vara försiktig med åt vilket håll det lutar.Så det inte går ut över männen alldeles för mycket heller.Jämn balans ger ett balanserat samhälle.
Barn - För och nackdelar - Glädje - Hem - Hjärta - Känslor - Ledighet - Nyhetsreflektering - Omgivning - Sunt Förnuft - Vardagsbetraktelser - bra bloggämne - jämställdhet - människor - öppet sinne