BMI:s Baksida

Många nyheter skyltar med orättvisor gällande ersättning, försäkringar, patientsäkerhet, arbetsskador osv. Vare sig det är en skada som uppstått i samband med operation eller om man har sådana smärtor pga att man blirvit påkörd så verkar inte myndigheter ha samma syn på självklara fall som oss. Till den påkörde mannen tyckte försäkringsbolaget att han skulle fått dessa skador oavsett. Vad är det logiska i det? Man har ju alltid hört då och då det där undermedvetna att mycket folk råkar illa ut och får kämpa livet ur sig för att få rätt. Min gräns gick när jag såg nyheten om en sjuårig pojke blev nekad ersättning pga att han hade högt BMI. Trots att han idrottade väldigt mycket så tyckte inte försäkringsbolaget att de hade fel i saken. BMI är inget bestående som man kan gå efter utan mer en riktlinje och den varken stämmer för alla eller är en säker källa till att neka någon en försäkring med. Både läkare och andra försäkringsbolag än denna är kritiska och använder inte själv BMI för att fastställa någons hälsa. I artikeln så listar de även andras försäkringsbolags kommentarer och ingen av dem använder eller nekar barn på detta sättet som just "Dina Försäkringar" gjorde. Hur påläst är du när det gäller din försäkring?
 
 
 
Barn - För och nackdelar - Hem - Känslor - Nyhetsreflektering - oförstående