Ideell Organisation 3

Kvinnojouren är en av många ideella organisationer som gör skillnad.Ett stöd för kvinnor som utsätts eller hotats om våld kanske av sin partner, anhörig eller annan person. Även misshandel, våldtäkt, trakasserier eller annan kränkande behandling.Dagtid finns anställd personal men på kvällen hjälper människor ideellt till.För kvinnorna erbjuds stöd, rådgivning och till och med möjlighet till skyddat boende både för kvinnan och även för tillhörande barn. Förutom att arbeta med att vara en plats för de utsatta att vända sig till så sker även information i skolor, hos politiker och mydigheter. De frivilliga volotärerna får obligatorisk utbildning och fortbildningar för att öka kvaliten och säkerhet för de utsatta.I och med skyddat boende så får man terapi både i grupp och individuellt för att tala ut och bearbeta det man gått igenom som utsatt.Får även praktiskt stöd i kontakt med myndigheter, bostadsförmedling och upplysande om lagar och regler som gäller.Även dagssysselsättning och aktiviteter finns att tillgå under tiden på boendet.
 • 550 medlemmar
 • 90 aktiva volontärer
 • 12 anställda
 • 14 boendeplatser
 • Ca 90 kvinnor boende/år
 • Ca 100 barn boende/år
 • Ca 1100 joursamtal kväll/år
 • Totalt ca 5600 stöd- och informationskontakter via mail och telefon
 
 Är beroende av gåvor, inte enbart av perngar utan även o form av olika saker till boendet.Aktuell önskelista:
 • Penninggåvor
 • Presentkort på upplevelser (biobiljetter Gröna Lund, Aqvaria, Cosmonova, museum, teater mm)
 • Presentkort till matbutiker
 • Presentkort till klädkedjor
 • Presentkort på heminredningskedjor
 • Platt-TV
 • Dokumentförstörare
 • Cyklar och trehjulingar
 • DVD-spelare
 • Regnkläder till barn
 • Växtpress
 • DVD-filmer
Bankgironummer: 5714-6078 Plusgironummer: 437 6443-0
Frivillig organisation - Hjärta - Omgivning - Vardagsbetraktelser - ideell verksamhet - stressfaktorer